Hazarat Syed Baba Roday Shah Bukhari Hazarat Syed Baba Ghazi Amam Shah Bukhari Hazarat Syed Baba Fazal Hussain Shah Bukhari

Pir Syed Sajjid Hussain Shah Bukhari

Sajjada Nasheen Darbar Hazrat Syed Baba Roday Shah Bukhari
Surprust-E-Ala Anjmun Sanakhwan-e-Muhammad (Melad Nagar)
Surprast e ala Bazme Namoos e Resalat (Ratta Amral)
Bukhari House
Phone# +92515536574
Mobile# +923332008786
               +923005103458


Syed Asif Hussain Shah Bukhari
Phone# +923455536497